WERELDBURGERSCHAP

Hilde voelt zich nauwelijks Belg, maar steeds een wereldburger. Doorheen de jaren heeft haar passie voor communicatie en universele liefde naar kinderen en jongeren een vorm gekregen onder twee projecten.

WERELDZAND

Wereldzand is een volledig gratis kinderproject. Sinds 2010 verzamelen kinderen uit België en van overal ter wereld zand uit verschilende landen. Dit zand wordt telkens bij het Wereldzand gevoegd, en vermengd door kinderhanden in een heuse kindervredesceremonie. Het wereldzand is intussen ook zelf naar Mali, naar Indië, naar Zweden, naar Frankrijk, naar Nederland, Palestina en Italië gereisd. Er zit zand in van meer dan 50 landen! Als je graag zou meewerken aan dit project, kan je hier de brochure downloaden of doorreizen naar www.wereldzand.be.

DIRECTION MONDE ENTIER

Direction Monde Entier is afgestemd op jongeren. Het is een schoolproject dan kan gesubsidiëerd worden als Dynamoproject. Het is een uitwisselingsproject met een klas in Senegal, Mali of Burundi, dat geïntegreerd kan worden in de lessen Frans als tweede taal, en dat samen met de school rond vakoverschrijdende thema's wordt uitgewerkt. Hilde Goris heeft jaren ervaring als taaltrainer in bedrijven, en begeleidt zowel leraar als jongere in deze multiculturele uitwisseling. U kan de folder hier downloaden.

Kinderprojecten en uitwisselingsprojecten voor jongeren